باورت میشه اگر بهت بگم این تصاویر دلهره آور و ترسناک فتوشاپی نیستن ؟!!!

صورت های بریده، سوراخ شده، پوست های کشیده شده و خلاصه هر چیزی که در تصاویر زیر می بینید کار یک هنرمند خلاق و آرایشگر ماهر هستند که واقعا هم ترسناک شدن، مخصوصا این تصویر اولی !

گریم های ترسناک روی صورت گریم های ترسناک روی صورت گریم های ترسناک روی صورت گریم های ترسناک روی صورت گریم های ترسناک روی صورت گریم های ترسناک روی صورت گریم های باورنکردنی روی صورت گریم های باورنکردنی روی صورت آرایش ترسناک صورت آرایش ترسناک صورت آرایش ترسناک صورت آرایش ترسناک صورت آرایش ترسناک صورت گریم ترسناک روی لب گریم های دلهره آور گریم های دلهره آور

فال کوکا