گلچین عاشقانه ترین جملات برای ابراز عشق و دوست داشتن

گلچین بهترین جملات عاشقانه
گلچین بهترین جملات عاشقانه

پیش از تو
دنیایم آن قدر خالی و تاریک بود که همه چیز برایم بی معنی به نظر می رسید
تو آمدی
و ناگهان آسمان زندگی ام ستاره باران شد
عاشقتم!

******

مخاطب خاصم
اتفاقات خوب زندگی با تو بهتر می شود …

******

گلچین جذاب ترین جمله های عاشقانه
گلچین متن های عاشقانه برای ابراز دوست داشتن

همسر عزیزم
تو جهان مرا به حرکت وا می داری
بدون تو من وجود ندارم
دوستت دارم

******

از همان لحظه که تو را دیدم نفس کشیدن را فراموش کرده ام
چون تو نفس زندگی ام شدی …
دوستت دارم!

******

افکارم همیشه حیران توست
نمی توانم بیان کنم چقدر دوستت دارم.

******

قشنگ ترین عاشقانه ترین جملات دنیا
عاشقانه ترین جملات دنیا

تو تنها کسی هستی که به زندگی من معنی می دهد
از تو ممنونم که مرا دوست داری

******

هر وقت دلم برات تنگ می شه
دستم رو روی قلبم میزارم و تو رو توی قلبم حس می کنم

******

عاشقانه ترین متن ابراز عشق
عاشقانه ترین متن های ابراز عشق به همسر

زمانی که تو را می بینم قلبم به تپش می افتد …

******

لبخندت کلید خوشبختی من است

******

همه آن چه برای زندگی به آن نیاز دارم یک “تو” بود
که هم اکنون کنارم هست، تا ابد و برای همیشه

******

عشق من به تو هر روز داره بیشتر می شه

******

من فقط 3 تا چیز می خوام :
دیدنت، بغل کردنت و بوسیدنت

******

تو تنها دلیل نشستن لبخند روی صورتم هستی
ازت می خوام این لبخند رو برای همیشه به لب هام هدیه کنی

******

از آن لحظه که دیدمت دیوانه وار دوستت دارم
و از امروز به بعد دیوانه تو بودن تنها شغل من است

******

عزیزم، لبخند و شادی تو برای من همه چیز است
می خواهم تا آخرین نفس تو را شاد نگه دارم

******

از آن لحظه که بله گفتی گویی همه آهنگ های عاشقانه زیباتر شده اند

******

به قدری دلتنگت هستم که به افرادی که هر روز تو رو می بینن هم حسادت می کنم!
بی صبرانه منتظر اومدنت هستم عشقم!

******

از اینکه به زندگی من آمدی از تو ممنونم
من در همه مراحل زندگی مان عاشقانه دوستت دارم

******

روز دیدار تو روزی بود که سرنوشت من کامل شد
تو رو بیشتر از هر چیزی دوست دارم

******

از لحظه ای که از خواب بیدار می شوم
تا زمانی که به رختخواب می روم
تو در فکر من هستی

******

تو تعریف من از ایده آل هستی

******

لبخندت قلبم را گرم می کند

******

سه چیز که دوست دارم:
خورشید، ماه و تو!
خورشید را در طول روز
ماه را در طول شب
و تو را همیشه و برای همیشه

در ادامه بخوانید : جملات عاشقانه تقدیم به عشقم