عکس نوشته عاشقانه هایم و دوست داشتن تو تمامی ندارد!

 عکس نوشته عاشقانه هایم تمامی ندارد
عکس نوشته عاشقانه هایم تمامی ندارد

عاشقانه هایم تمامی ندارد وقتی تو در هجوم تاریکی ها و سختی ها
کنارم هستی و دستانم را می گیری و مرا با خود به روشنی روز و لبخند خورشید می بری
با وجود تو من با سختی ها بیگانه ام و از عشق سرشا
پس بمان و لبریزم کن از بودن ها

******

عـــــــــــاشقانه هایم تـــــمامی ندارد!
وقتی …
تـــــــــــــــو ” بـــــهــــترین “اتــــفـاق” زندگــــــی ام هــستـــی…

******

 مرد من عاشقانه هایم تمامی ندارد
مرد من عاشقانه هایم تمامی ندارد

مرد من عاشقانه هایم تمامی ندارد
من شانه های مردانه ات، دست های پر مهر و نگاه عاشقانه ات را می پرستم
لبخندت رویای مرا رنگین می کند
وجودم از عشقت سرشار است و عاشقانه هایم از تو زیبا

******

دوست داشتن تو تمامی ندارد و هر چه زمان می گذرد نه تنها رنگ فراموشی نمی گیرد بلکه ناب تر و عمیق تر می شود و ریشه می کند در تمام هستی ام
من با دوست داشتنت جوانه می زنم و سبز می شود

******

عاشقانه هایم تمامی ندارد برای تو ای زیباترین و شور انگیز ترین حادثه در زندگی سردم
بعد از تو از من وجودی متولد شد که سرمای سخت زمستان وجودش را
به نسیم بهاری و شکوفه های رنگین دستان پر مهر تو سپرد

******

عاشقانه هایم تمامی ندارد وقتی تو بهترین و ماندگار ترین خاطراتم را ساختی
در کنار تو بود که آرزو هایم رنگ واقعیت به خود گرفت و به رویم لبخند زد

******

دوست داشتن تو تمامی ندارد وقتی تنها دلیل برای بودن و نفس کشیدنم هستی
عاشقانه هایم با تو معنا پیدا می کند، من بی تو بی معنی ترین و پوچ ترین موجود زمینم
دنیا و زیبایی هایش را با دوست داشتن و بودن تو می خواهم

******

دلتنگی من به تو تمامی ندارد
وقتی نباشی من دلتنگ ترین آدم دنیا هستم که به اشاره و تلنگر کوچکی
آسمان چشمانش بارانی می شود و بغض های فرو خرده اش می ترکد

در ادامه بخوانید : وبلاگ عاشقانه و رمانتیک