20 متن شوهرانه زیبا و عاشقانه برای شوهر خوب و عزیزم

متن کوتاه عاشقانه برای شوهرم
متن کوتاه عاشقانه برای شوهرم

شوهر عزیزم
وقتی به تو می گویم دوستت دارم
از روی عادت نیست
این را می گویم تا بدانی که
تو بهترین اتفاق زندگی من هستی

******

عکس نوشته های عاشقانه برای شوهر
متن عاشقانه برای همسر با عکس

شوهر مهربانم
من تو را بیشتر از آنچه که می گویم دوست دارم

******

جملات فلسفی عاشقانه برای همسر

شوهر جانم
ای کاش می توانستم زمان را به عقب برگردانم
تا تو را زودتر پیدا می کردم و بیشتر دوستت بدارم

******

من نمی دانستم که
عشق چیست و چگونه می توان کسی را دوست داشت
تا زمانی که تو را دیدم شوهر عزیزم

******

جملات عاشقانه احساسی شوهر خوبم
جملات پر احساس عاشقانه برای شوهر خوبم

مرد من
هر چقدر زمان بگذرد
عشق من نسبت به تو
بیشتر و بیشتر می شود

بیشتر : متن زیبا و عاشقانه برای شوهر خوب و مهربانم

******

ممنون از اینکه
همان گونه که دوستت دارم، دوستم داری

******

با تو بودن
با تو حرف زدن و با تو خندیدن
تمام زندگی من است

******

عکس نوشته رمانتیک برای آقایی
عکس نوشته رمانتیک برای آقایی

قلب مهربان و ذهن زیبای تو
چیزهایی است که تو را به خاطر آن عاشقانه دوستت دارم عشقم نفسم

******

من به تو نگاه می کنم و آنگاه همه زندگی ام را جلوی چشمانم می بینم

******

متن عاشقانه ناب برای شوهر
متن عاشقانه ناب برای شوهر

مرد زندگیم
هر روز که با تو هستم احساس خوشبختی می کنم

******

همسر عزیزم
مکان مورد علاقه من در تمام دنیا
نزدیک ترین جا به توست

******

لبخند تو
روز من را روشن می کند و گرمی را به من می دهد
مثل خورشید در صبح

******

شوهر جان
من تو را به بلندای آسمان و به عمق دریا دوست دارم

******

قلب نمی تواند چیزی را ببیند اما می تواند عشق را در همه جا احساس کند

در ادامه : عکس نوشته سالگرد آشناییمون مبارک