دانلود آهنگ تولد تولد تولدت مبارک بیا شمعارو فوت کن تا صد سال زنده باشی

دانلود آهنگ تولد تولد تولدت مبارک بیا شمعارو فوت کن
دانلود آهنگ تولد تولد تولدت مبارک بیا شمعارو فوت کن

+ دانلود آهنگ تولد تولد تولدت مبارک

متن شعر

متن شعر تولد تولد تولدت مبارک بیا شمعارو فوت کن
متن شعر تولد تولد تولدت مبارک بیا شمعارو فوت کن

مبارک مبارک
تولدت مبارک
مبارک مبارک
تولدت مبارک
لبت شاد و دلت خوش
چون گل پر خنده باشی
بیا شمعارو فوت کن
که صد سال زنده باشی