در جواب التماس دعا چی بگیم؟

در جواب التماس دعا چی بگیم؟
در جواب التماس دعا چی بگیم؟

التماس دعا یعنی چه؟ | کاربرد اصطلاح التماس دعا | در جواب التماس دعا چه بگوییم؟ | التماس دعا به انگلیسی

اصطلاحات دعایی بخش عمده ای از فرهنگ تعارفات ایرانی را تشکیل داده اند که اغلب معنای نیکویی به همراه دارند و گاه حس معنوی در افراد ایجاد می کنند. یکی از این اصطلاحات عبارت التماس دعا می باشد که به خصوص در میان مسلمانان بسیار رایج می باشد.

التماس دعا عبارت بسیار پر محتوا و معنا داری است که در گفتگوهای میان افراد به ویژه هنگام نماز خواندن یا زیارت رفتن رد و بدل می شود. البته امروزه این اصطلاح بیشتر از آن که واقعی و از صمیم قلب بیان شود رنگ و بوی یک تعارف و گاه تکیه کلام را به خود گرفته است.

در ادامه قصد داریم درباره عبارت التماس دعا و نحوه پاسخ دادن به آن آشنا شویم، با کوکا همراه باشید.

التماس دعا یعنی چه؟

التماس دعا همان طور که از ظاهرش پیداست به این معنا است که فرد گوینده از صمیم قلب از مخاطب خود می خواهد برایش نزد پروردگار دعا کند.

این عبارت در اصل باید حس عمیق طلب و درخواست دعا کردن را به طرف مقابل القا کند اما همان طور که اشاره کردیم معمولا در گفتگوها حالت نمایشی پیدا کرده و با شنیدن پاسخ محتاجم به دعا به پایان می رسد! در واقع در اغلب موارد (نه همه موارد) این درخواست دعا واقعی و جدی برداشت نمی شود.

کاربرد اصطلاح التماس دعا

التماس دعا معمولا در موارد معنوی بیان می شود که شامل نماز خواندن و بدرقه زوار خانه خدا و زیارت امامان و اماکن مقدس می باشد. به عنوان مثال زمانی که طرف مقابل اشاره به این مسئله می کند که قصد خواندن نماز دارد یا قرار است به زیارت برود در پاسخ به او این عبارت به کار می رود.

به طور کلی باید دقت داشته باشید صرفا التماس دعا گفتن به دیگران باعث نمی شود آن ها حتما هنگام نماز یا زیارت به یاد شما باشند و برای شما دعا کنند، بنابراین اگر منظورتان از التماس دعا یک درخواست واقعی و از صمیم قلب است بهتر است سعی کنید با جملات مشابه و کمتر تعارف گونه به طرف مقابل بفهمانید که واقعا به دعای او نیاز دارید.

در جواب التماس دعا چه بگوییم؟

زمانی که طرف مقابل التماس دعا می گوید بهتر است ابتدا با توجه به لحن بیان، حالت چهره و زبان بدن او درک کنید که آیا این عبارت را صرفا جهت تعارف بیان کرده یا از صمیم قلب از شما درخواست دعا دارد و با توجه به همین مسئله به او پاسخ بدهید.

برخی پاسخ های تعارف گونه به التماس دعا عبارتند از:

  • محتاج دعای تو هستم عزیزم!
  • حاجتت روا بشه
  • اگر قابل باشیم حتما!
  • حاجت روا بشی انشالله
  • چشم، به یادتون هستم
  • به شرط لیاقت … چشم
  • چشم، دعاگوی شما هستم

در صورتی که احساس می کنید فرد با حس عمیق و از ته دل این عبارت را بیان کرده می توانید در پاسخ بگویید:

  • حتما عزیزم، چه دعایی برات بکنم؟
  • حتما، انشالله خدا گره از مشکلاتتون باز کنه

التماس دعا به انگلیسی

برای بیان اصطلاح التماس دعا در انگلیسی می توانید از عبارت زیر استفاده کنید:

keep me in your prayers