زیباترین جملات فلسفی عاشقانه و کوتاه برای همسر (تصویری)

جملات فلسفی عاشقانه برای همسر
جملات فلسفی عاشقانه برای همسر

متن فلسفی زیبا

زیبایی یک منظره نه به خود آن
بلکه به کسی بستگی دارد که کنارت ایستاده
و با هم به آن خیره شده اید
در کنار “تو” همه منظره ها زیباست

******

عشق می تواند در یک کلمه خلاصه شود: “تو”

******

وقتی عاشقت هستم زیبایی ات دو چندان می شود

******

تو را دوست دارم نه به خاطر کسی که هستی
بلکه به خاطر کسی که در کنار با تو بودن به آن تبدیل می شوم

******

 متن فلسفی عاشقانه کوتاه و سنگین
متن فلسفی عاشقانه کوتاه

ما اتفاقی عاشق هم شدیم اما
انتخاب کردیم که عاشق هم بمانیم

******

عاشق این هستم که خاطره سازی هایم با تو
تا ابد ادامه پیدا کند

******

تو را چنان می شناسم که هرگز نمی خواهم جز تو کس دیگری را بشناسم

******

شاید آدم های کاملی نباشیم اما در کنار هم و برای هم کامل هستیم

******

دوست داشتنت هرگز برایم یک گزینه نبوده است

******

اگر دوستش داری به زبان بیاور
زیرا قلب ها گاهی به خاطر حرف هایی می شکند
که هرگز گفته نشده است

******

 متن فلسفی عاشقانه قشنگ
متن فلسفی عاشقانه قشنگ

آن جا که تو هستی عشق هست
آن جا که عشق هست زندگی هست

******

عشق باعث می شود زمان بگذرد
زمان باعث می شود عشق بگذرد!

******

عشق مانند باد است، دیده نمی شود اما احساس می شود

******

I know of no greater happiness than to be with you all the time, without interruption, without end

هیچ خوشبختی بهتری از این نمی شناسم که همیشه با تو باشم، بدون وقفه، بدون پایان

******

افکارم همیشه حیران توست
نمی توانم بیان کنم چقدر دوستت دارم

******

بزرگترین داروی شفابخش دنیا عشق است

******

شوهر عزیزم
تو مالک تمام قلب من هستی

******

عشق چیزی نیست که شما آن را پیدا کنید
بلکه این عشق است که شما را پیدا خواهد کرد

******

رابطه‌ های عاشقانه در دو حالت قشنگ می‌شوند:
اول : پیدا کردن شباهت‌ ها
دوم : احترام گذاشتن به تفاوت‌ ها

******

هیچ لذتی بالاتر از آن نیست
که با کسی آشنا شوی
که دنیا را مانند تو می بیند
گویی در می یابی
که دیوانه نبوده‌ ای …

******

نگه داشتن یاد کسی تو قلب
خیلی آسونه
اما این که
تو قلب کسی خودتو نگه داری مشکله
همیشه قدر قلبی رو بدون که
تو رو توش نگه داشته

در ادامه بخوانید : حرف عاشقانه سنگین