20 جملات زیبا و انگیزشی روسی با ترجمه فارسی

جملات انگیزشی و قشنگ روسی
جملات انگیزشی خفن و فلسفی روسی

زیباترین متن های انگیزشی ناب و معروف به زبان روسی با معنی فارسی برای بیو، کپشن و پروفایل اینستاگرام

***

Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься
تا وقتی متوقف نشی، مهم نیست چقدر آهسته پیش میری

******

нет коротких путей туда, куда стоит стремиться
برای هر جایی که ارزش رفتن دارد، هیچ میانبری وجود ندارد!

******

если хочешь изменить мир – начни с себя!
خودت همان تغییری باش که می خواهی در جهان ببینی!

******

Всегда опирайтесь на мысль о том, что ваше собственное решение добиться успеха намного важнее всего другого
همیشه در نظر داشته باشید که نیت شخصی شما برای موفقیت از هر چیز دیگری مهمتر است.

******

100% непредпринятых попыток заканчиваются неудачей
تو 100% تیرهایی را که هرگز شلیک نکرده ای، از دست خواهی داد!

******

Самая большая опасность для всех нас заключается не в том, чтобы установить свою цель слишком высоко и не достичь её, а в том, чтобы установить её слишком низко и достичь своей отметки
بزرگترین خطر برای خیلی از ما، این نیست که هدف مان آنقدر بزرگ است که ممکن است به آن نرسیم؛ بلکه این است که هدف مان آنقدر کوچک باشد که به راحتی به آن برسیم!

******

Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время – сегодня
بهترین زمان برای کاشت یک درخت، 20 سال پیش بود. و بهترین زمان بعدی، هم اکنون است!

******

Ты никогда не пересечешь океан, если боишься потерять из виду берег
هرگز نمی توانی از اقیانوس عبور کنی، تا زمانی که شهامت این را داشته باشی که ساحل را از دیدت دور کنی!

******

Все, что человеческий разум способен понять и во что он способен поверить – достижимо
هرآنچه ذهن انسان بتواند درک و باور کند، می تواند به دست بیاید!

******

Счастье не бывает сразу готовым. Оно случается благодаря Вашим действиям
خوشبختی، حاضر و آماده نیست؛ حاصل اقدامات خود شماست!

******

Не сдавайся
هرگز تسلیم نشو!

******

Не вешай нос
سرت رو بالا بگیر!

******

Не падай духом
شهامتت را از دست نده!

******

Без му́ки нет нау́ки
سختی ها، بزرگ ترین آموزگاران تو هستند

******

Бережёного Бог бережёт
خدا فقط به کسانی کمک می کند که به خودشان کمک می کنند