20 جملات زیبا و انگیزشی آلمانی با ترجمه فارسی

جملات انگیزشی آلمانی
جملات انگیزشی و معروف آلمانی برای زندگی

زیباترین متن های انگیزشی آلمانی با معنی فارسی برای بیو، کپشن و پروفایل اینستاگرام

***

Man muss an sich selbst glauben. Das ist das Geheimnis
تو باید به خودت باور داشته باشی؛ این یه رازه!

******

Es wird nicht leichter. Du wirst stärker
هیچی آسون تر نمیشه؛ این تویی که قوی تر میشی!

******

Alle sagten, das geht nicht. Dann kam Einer, der wusste das nicht, und hat’s einfach gemacht.
همه میگن نمیشه؛ تا اینکه یه نفر میاد و بدون اینکه اینو بدونه، انجامش میده!

******

Du schaffst das
تو میتونی!

******

Gib niemals auf!
هرگز تسلیم نشو!

******

Du hast erst verloren, wenn du aufhörst es zu versuchen
تو فقط زمانی شکست می خوری که دست از تلاش کردن بر می داری…

******

Sei glücklich. Damit provozierst du sie alle am meisten!
شاد باش! این بیشتر از هر چیزی دیگران رو اذیت میکنه!

******

Du hast nicht zu wenig Zeit. Du hast zu viel Zeit, die du nicht nutzt
مسئله وقت نداشتن نیست؛ مسئله داشتن زمان زیادی است که از آن استفاده نمی کنید!

******

Wer lächelt, statt zu toben, ist immer der Stärkere
کسی که به جای عصبانیت لبخند می زند همیشه قوی تر است

******

Ich verliere nicht. Entweder ich gewinne, oder ich lerne
من نمی بازم! یا می برم، یا می آموزم!

******

Schenkt dir das Leben Zitronen, mach Limonade draus
وقتی زندگی به سمتت لیمو پرتاب کرد، تو باهاش لیموناد درست کن!

******

Es ist vollkommen egal, wie langsam du voran kommst. Du überholst immer noch jeden, der gar nichts tut
مهم نیست چقدر آهسته پیش می روی؛ تو هنوز هم از کسانی که هیچ کاری انجام نمی دهند، جلوتری!

******

Am Ende wird alles gut sein. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende
همه چیز در آخر درست میشه؛ اگه درست نشد، بدون آخرش نیست!

******

Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen

همه رویاها می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم.

******

‘Jetzt’ ist die beste Zeit.
بهترین زمان، همین حالاست!

******

Halte durch! Bald ist Wochenende.
دست بجنبون! داره آخر هفته میشه!

******

Wir müssen ja sowieso denken – warum nicht gleich positiv?
به هر حال مجبوریم فکر کنیم؛ پس چرا مثبت فکر نکنیم؟

******

Lieber scheiße tanzen als dumm herumstehen.
بد رقصیدن بهتر از اینه که مثل یه احمق دور هم بایستیم!

******

Leben heißt nicht zu warten, bis der Sturm vorbeizieht, sondern lernen, im Regen zu tanzen
زندگی این نیست که منتظر بمانیم تا طوفان بگذرد، بلکه یادگیری رقصیدن زیر باران است.

******

Wenn der Tag nicht dein Freund war, dann war er dein Lehrer
امروز، اگر دوست تو نبود، آموزگارت بود…