🔞 عکس های دردناک از جشنواره گوشت سگ یولین در چین + 18

جشنواره گوشت سگ یولین از روز 21 ژوئن هر سال شروع می شود و در خلال آن بیش از 10 هزار سگ سلاخی می شوند. برخی از این سگ ها از صاحبان شان دزدیده می شوند، در شرایط غیر انسانی نگهداری و شکنجه می شوند و برای خوراک گوشت سگ سلاخی و یا زنده زنده سوزانده و پخته می شوند تا گوشت شان خوشمزه تر شود ( به گفته کسانی که گوشت سگ میخورند ) !

گروه های انسانی حامی حیوانات هر ساله تلاش های بسیاری برای جلوگیری از این فستیوال قرون وسطی ایی انجام می دهند اما متاسفانه قدرت مبارزه با این مردمان سنگدل را ندارند.

امیدواریم در سال 2016 که در راه است شاهد چنین صحنه های تلخی نباشیم !

هشدار : تصاویر بسیار دلخراش هستند ! + 18

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

جشنواره گوشت سگ یولین در چین

سالیانه بیش از 100 میلیارد حیوان برای خوراک انسان ها کشته می شوند که وضعیت بدتری نیز از سگ های این جشنواره دارند.

در مورد گیاهخواری تحقیق کنید ! همین امروز :)