تقویم چوبی

این تقویم چوبی 3D به طور کامل از چوب صنوبر ساخته شده و کاملا سازگار با محیط زیست می باشد.

روز ها بر روی پایه تقویم ثابت هستند و تنها با چرخش بلوک های چوبی در ابتدای هر ماه، اعداد صحیح نمایش داده می شود. ببینید! / یانکو دیزاین

طراح: دیالوگ متد

تقویم چوبی

تقویم چوبی

تقویم چوبی

تقویم چوبی

تقویم چوبی

تقویم چوبی

تقویم چوبی

تقویم چوبی

تقویم چوبی

تقویم چوبی

تقویم چوبی

تقویم چوبی