متن کامل سرود به لاله در خون خفته شهید دست از جان شسته

متن شعر انقلابی به لاله در خون خفته

متن کامل شعر انقلابی و بسیار زیبای به لاله در خون خفته شهید دست از جان شسته که بدون شک همه ایرانیان بارها آن را از تلویزیون نیز شنیده اند و در ایام دهه فجر نیز در مدارس توسط دانش آموزان خوانده می شود.

به لاله در خون خفته شهید دست از جان شسته
به لاله در خون خفته شهید دست از جان شسته

به لاله در خون خفته شهیدِ دست از جان شسته
قسم به فریاد آخر به اشک لرزان مادر
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
همه به پیش، همه به پیش
به یک صدا

جاویدان ایران عزیز ما

که تا آخرین نفس راهت را ادامه خواهیم داد، ای شهید

قسم به اسم آزادی به لحظه‌ای که جان دادی
به قلبِ از هم پاشیده شهید در خون غلتیده
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
همه به پیش، همه به پیش
به یک صدا

جاویدان ایران عزیز ما

که تا آخرین نفس راهت را ادامه خواهیم داد، ای شهید

قسم به عزم هم رزمان ستم کشان با ایمان
به خستگان جان بر کف دلاوران هم‌ پیمان
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
همه به پیش، همه به پیش
به یک صدا

جاویدان ایران عزیز ما

شاعر : جهانبخش پازوکی