مدل های جدید و جذاب ریش و سبیل برای صورت های لاغر

گالری عکس انواع مدل ریش برای صورت لاغر و استخوانی

نمونه های شیک و جدید ریش و سبیل برای صورت های لاغر و کشیده در سال 2017

مدل ریش برای صورت لاغر
مدل ریش برای صورت لاغر
مدل ریش برای صورت لاغر
مدل ریش برای صورت لاغر
مدل ریش برای صورت لاغر
مدل ریش برای صورت لاغر
مدل ریش کوتاه برای صورت لاغر
مدل ریش کوتاه برای صورت لاغر
مدل ته ریش برای صورت لاغر
مدل ته ریش برای صورت لاغر
مدل ریش و سبیل برای صورت لاغر
مدل ریش و سبیل برای صورت لاغر
مدل ریش بلند برای صورت لاغر
مدل ریش بلند برای صورت لاغر
مدل ریش برای صورت لاغر
مدل ریش برای صورت لاغر
مدل ریش و سبیل برای صورت لاغر
مدل ریش و سبیل برای صورت لاغر
مدل ریش برای صورت لاغر
مدل ریش برای صورت لاغر