دیالوگ های ماندگار کریستین بیل در فیلم شوالیه ی تاریکی

دیالوگ های زیبا و به یاد ماندنی کریستین بیل در فیلم شوالیه ی تاریکی

کوکا : جالب ترین دیالوگ ها و جملات بتمن در فیلم شوالیه ی تاریکی

دیالوگ های ماندگار کریستین بیل در فیلم شوالیه ی تاریکی
دیالوگ های ماندگار کریستین بیل در فیلم شوالیه ی تاریکی

_ بتمن به جوکر: تو چرا میخوای من را بکشی؟

جوکر: من نمیخوام تو را بکشم! من میخوام با تو معامله کنم. نه نه نه! تو تنها کسی هستی که من را کامل میکنی.

بتمن: تو آشغالی هستی که برای پول آدم میکشه؟

_ بتمن به آلفرد: مجرم ها افراد پیچیده ای نیستد، آلفرد. فقط از آنچه که می تونستن باشن دور شدن.

_ بتمن: گاهی اوقات حقایق به اندازه کافی خوب نیستند، گاهی اوقات مردم شایستگی های بیشتری دارند. گاهی اوقات مردم شایستگی دارن که شما بهشون ایمان داشته باشید!

_ بتمن به جوکر: تو میخواستی ثابت کنی که همه ی مردم دارای یک چهره ی زشت هستند اما تو تنهایی!

_ بتمن به آلفرد: تو خسته ای آلفرد دیگه باید بدون من زندگی کنی.

_ بتمن: تو یا میتونی به عنوان یک قهرمان بمیری یا آنقدر زندگی کنی تا ببینی که به یک تبهکار تبدیل شدی!

فال روزانه کوکا