دانلود تقویم رسمی سال 96 از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دانلود رایگان تقویم سال 1396 از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مناسبت ها، روزهای تعطیل و رویدادهای نجومی سال 96 در تقویم موسسه ژئوفیزیک ایران

تقویم رسمی سال 96 از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
تقویم رسمی سال 96 از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

+ دانلود تقویم با فرمت PDF