عکس روز : چشم انداز رویایی مه بر فراز کوه های تاترا در مرز اسواکی و لهستان

عکس روز نشنال جئوگرافیک از آسمان فانتزی و رویایی کوه های تاترا

عکس روز : چشم انداز رویایی مه بر فراز کوه های تاترا در مرز اسواکی و لهستان
عکس روز : چشم انداز رویایی مه بر فراز کوه های تاترا در مرز اسواکی و لهستان

عکس روز نشنال جئوگرافیک از آسمان رویایی و زیبای کوهستان های تاترا در نزدیکی مرز لهستان و اسلواکی