عکس های زیبا و خیره کننده از کتابخانه ی قدیمی آکسفورد

کوکا : عکاس خلاق دیوید آیلیف این شانس را داشته که برای گرفتن این عکس ها به کتابخانه ی دانشگاه معروف آکسفورد که اواخر قرن 15 ام ساخته شده است، وارد شود.

اینجا یکی از قدیمی ترین مکان های تحصیل علم در اروپا است و شامل گنجینه ی ادبیات جهان می شود. دیوید عکس های زیبایی را از کتاب های طبقه بنده ی شده و نامه های معروف دانشمندان در طی قرن های گذشته گرفته است.

کتابخانه ی قدیمی آکسفورد
کتابخانه ی قدیمی آکسفورد
کتابخانه ی قدیمی آکسفورد
کتابخانه ی قدیمی آکسفورد
کتابخانه ی قدیمی آکسفورد
کتابخانه ی قدیمی آکسفورد
کتابخانه ی قدیمی آکسفورد
کتابخانه ی قدیمی آکسفورد
کتابخانه ی قدیمی آکسفورد
کتابخانه ی قدیمی آکسفورد