عکس روز : ستاره دریایی درخشان در ساحل هندی اورگان

عکس روز نشنال جئوگرافیک از ستاره دریایی زیبا که توسط نور آسمان درخشان شده است. این تصویر زیبا در پروژه حفاظت از اقیانوس ها در تصاویر شما ارایه شده است که قصد دارد ثدرت و شگفتی اقیانوس ها را نشان دهد.

ستاره دریایی
ستاره دریایی

عکاس این عکس وادیم بالاکین این عکس زیبا را در ساحل هندی اورگان در شمال غربی آمریکا گرفته است.