دکوراسیون خانه کوچک در اکراین

این خانه ی کوچک 200 متر مربع توسط طراحان استودیوی طراحی Kvartal در اودسا، اوکراین طراحی شده است. صاحبان این خانه ی شیک و مدرن با استفاده از راه پله های چوبی به طبقه ی دوم می روند که در آنجا اتاق های خواب و سرویس بهداشتی قرار دارند.

دکوراسیون خانه های کوچک

دکوراسیون خانه های کوچک

دکوراسیون خانه های کوچک

دکوراسیون خانه های کوچک

دکوراسیون خانه های کوچک

دکوراسیون خانه های کوچک

دکوراسیون خانه های کوچک

دکوراسیون خانه های کوچک

دکوراسیون خانه های کوچک

دکوراسیون خانه های کوچک

دکوراسیون خانه های کوچک

دکوراسیون خانه های کوچک

دکوراسیون خانه های کوچک