دکوراسیون آپارتمان شیک در اسلواکی

معمار رودولف لزناک دکوراسیون آپارتمان شیک را در براتیسلاوا، اسلواکی طراحی کرده است.

در این آپارتمان کوچک 51 متر مربعی بخش بزرگی از اتاق نشیمن با گیاهان و لامپ های LED رنگی تزیین شده است که همین نقطه ی کانونی و مورد توجه این آپارتمان محسوب می شود.

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک

دکوراسیون آپارتمان شیک