دستگاه تصفیه آب خانگی

ساده ترین تکنیک برای نهایی سازی فروش، دعوت کردن مشتری به خرید است

ساده ترین تکنیک برای نهایی سازی فروش، دعوت کردن مشتری به خرید است

ساده ترین تکنیک برای نهایی سازی فروش
ساده ترین تکنیک برای نهایی سازی فروش

اگر از این خوشت آمده، چرا امتحانش نمی کنی؟
اغلب مشتریان برای خرید، روی لبه تصمیم گیری هستند. در همان حالی که دارند برای خرید تصمیم می گیرند، تجربه های بدی را که از خرید قبلی شان دارند، به یاد می آورند. آن وقت می‌گویند نه، نیازی ندارم، نمی دانم…
اما فروشنده خوب، هیچ فروشی را بدون اینکه از مشتری دعوت کند، ترک نمی کند.

تکنیک جایگزینی

در صورتی که مشتری، بیشتر از یک گزینه برای انتخاب دارد و مردد است که کدام را بردارد، باید از مشتری بپرسید کدامش را دوست داری؟ ما آدم ها همگی خوش مان می آید از اینکه چند گزینه خوب برای انتخاب داشته باشیم. اما اگر فقط یک گزینه برای انتخاب وجود دارد، باید گزینه های جدید ایجاد کنید:
گران است؟ ما تخفیف می دهیم، چقدر نقد دارید؟ قسط می بندیم و….