دستگاه تصفیه آب خانگی

عکس های جدید راجر فدرر و پسران دوقلویش لنی و لئو در ایتالیا

عکس های جدید راجر فدرر

کوکا : راجر فدرر تنیسور مشهور 35 ساله روز دوشنبه به همراه دوقلوهای 3 ساله لنی و لئو در پورتو سروو، ایتالیا دیده می شود.

او هشتمین عنوان قهرمانی ویمبلدون و قهرمانی 19 امین گرند اسلم را در اوایل این ماه به دست آورد.

عکس راجر فدرر و دوقلو هایش
راجر فدرر و پسرانش لنی و لئو
راجر فدرر و پسرانش لنی و لئو
راجر فدرر و پسرانش لنی و لئو
راجر فدرر و پسرانش لنی و لئو
راجر فدرر و پسرانش لنی و لئو