دستگاه تصفیه آب خانگی

عکس های زیبا و شگفت انگیز از ابرهای عدسی شکل عدس گون

عکس های زیبا و دیدنی از پدیده شگفت انگیز ابرهای عدس گون

کوکا : ابرهای عدس گون، ابر های عدسی شکل خاصی هستند که بیشتر در بالای کوه هایی که در آن ها جریان های مختلف باد با هم ادغام شده اند دیده می شوند.

ابر عدس گون ابری است به شکل عدس یا بادام که گاهی لبه‌های آن قوس و قزحی است. این نوع ابر منشا کوهستانی دارد، اما در نواحی نیمه‌کوهستانی نیز دیده می شود.

اگر درجه حرارت به یک حدی برسد بخار به شکل ابر های لنز مانند در می آید، این ابرها یک خطر واقعی برای خلبانان محسوب می شوند.

ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون
عکس ابرهای وحشتناک
ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون
عکس ابرهای عجیب
ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون
ابرهای عدسی شکل عدس گون