عکس روز : رنگین کمان زیبا و شگفت انگیز بر فراز گرند کنیون

عکس روز نشنال جئوگرافیک از یک رنگین کمان بر فراز گرند کنیون

عکس روز نشنال جئوگرافیک از یک رنگین کمان بر فراز گرند کنیون
عکس روز نشنال جئوگرافیک از یک رنگین کمان بر فراز گرند کنیون

عکاس نرست بالاگورو این تصویر شگفت انگیز را بر فراز دره گرند کنیون آمریکا گرفته است. هدیه ای زیبا از آب و هوای طوفانی به وی !