تو سریال عاشقانه پیمان قرار بوده یه پسر بی بند و بار باشه که همه دخترا متنفرن ازش…

تو سریال عاشقانه، کاراکتر پیمان قرار بوده یه پسر هرزه ی بی بند و بار و لا ابالی باشه که همه دخترا متنفرن ازش…

پیمان سریال عاشقانه
پیمان سریال عاشقانه

ولی خُب همه ی دخترای ایرانی عاشقش شدن !


خانم های یزدی کلیک کنن