دکوراسیون داخلی ساختمان مدرن مسکونی در موناکو

استودیو طراحی NG به تازگی طراحی دکوراسیون داخلی این خانه ی مدرن به سبک مینیمالیستی در موناکو را به پایان رسانده است.

سالن پذیرایی، آشپزخانه و اتاق نشیمن در فضای باز گنجانده شده اند، در حالی که اتاق های خواب اصلی در مکانی خصوصی و آرام قرار دارند. تراس در قسمت جلویی اتاق نشیمن تعبیه شده است.

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان