دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی با مجموعه ی هنری 20 میلیون دلاری

دکوراسیون شیک این اتاق زیر شیروانی که در یک ساختمان قدیمی متعلق به سال 1909 در نیویورک قرار دارد با مجموعه ی هنری 20 میلیون دلاری تزیین شده است.

نقاشی های دیواری با ارزش و استفاده از گچ ونیزی بر روی دیوار ها این خانه را چشمگیرتر ساخته است، درون این خانه از یک شومینه ی سنگی متعلق به قرن 17 و یک میز و صندلی چوبی که توسط استاد صنعتگر جورج ناکاشیمی ساخته شده نیز به چشم می خورد.

دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون شیک اتاق زیر شیروانی