عکس : زنانی که ناخن بلند دارند چگونه می خوابند؟

عکس هایی جالب از نحوه خوابیدن زنانی که دارای ناخن های بلندی هستند و ناچار هستن برای جلوگیری از شکسته شدن ناخن های شان اینگونه بخوابند .

البته نا گفته نماند که نگهداری و مانیکور کردن ناخن های شان نیز هزینه های زیادی دارد

زنان ناخن بلند

زنان ناخن بلند

زنان ناخن بلند

زنان ناخن بلند

زنان ناخن بلند

زنان ناخن بلند

زنان ناخن بلند

زنان ناخن بلند