عکس های متحرک زیبا از چگونگی رشد کردن قارچ ها در طبیعت

قارچ ها به عنوان موجوداتی با سرعت رشد بالا شناخته شده اند.

در ادامه شما عکس هایی متحرک را می بینید که مراحل رشد قارچ های طبیعی را از زمانی که یک جوانه هستند تا زمانی که کلاهک آن ها تشکیل می شود به تصویر کشیده اند.

عکس های متحرک از رشد کردن قارچ ها در طبیعت (1)

عکس های متحرک از رشد کردن قارچ ها در طبیعت (2)

عکس های متحرک از رشد کردن قارچ ها در طبیعت (3)

عکس های متحرک از رشد کردن قارچ ها در طبیعت (4)

عکس های متحرک از رشد کردن قارچ ها در طبیعت (5)

عکس های متحرک از رشد کردن قارچ ها در طبیعت (6)

عکس های متحرک از رشد کردن قارچ ها در طبیعت (7)

عکس های متحرک از رشد کردن قارچ ها در طبیعت (8)

میوه ی قارچ شامل 92٪ آب می باشد به همین دلیل سریع رشد می کند و طول عمر کوتاهی دارد اما میسلیوم قارچ که در خاک قرار گرفته می تواند تا سال ها به زندگی خود ادامه دهد.