دیالوگ های ماندگار فیلم مهتاب

دیالوگ های ماندگار فیلم مهتاب
دیالوگ های زیبا و به یاد ماندنی ماهرشالا علی و نائومی هریس در فیلم مهتاب

جالب ترین دیالوگ ها و جملات فیلم مهتاب برنده ی جایزه ی اسکار 2017 در بخش بهترین فیلم درام

_ خوان: در زیر نور مهتاب، پسران سیاه پوست، آبی رنگ به نظر می رسند. تو آبی هستی پس من تو را با نام آبی صدا میزنم.

_ خوان: در برخی موارد تو خودت باید برای رفتن تصمیم بگیری. نمیتونی اجازه بدی کس دیگه ای این تصمیم را برای تو بگیره!

_ پائولا: تو فقط برای منی و من فقط برای توام.

_ بلک: برای مدتی سعی کردم هیچی به یاد نیارم. سعی کردم همه چیزا فراموش کنم. خوب … بد، همه را.

_ پائولا: تو منا دوست نداری اما اگه بخوای بدونی من دوست دارم.

_ خوان به لیتل: من دیشب مامانت را دیدم.

لیتل: من از اون متنفرم.

خوان: شرط می بندم که متنفری.

خوان: از منم متنفری.

_ خوان: من یه قولی بهت دادم اینکه هیچ وقت اجازه ندم از اینجا بری.

_ پائولا: دیشب کجا بودی؟

با شایرون: چرا؟

پائولا: خوب، من مامان توام، نیستم؟

_ شایرون به کوین: من همیشه باید چیزهای سنگینی را تحمل کنم بعضی وقتها احساس می کنم که یه قطره ی آبم.

فال حافظ کوکا