عکس های خفن از مردی که اندام های جنسی خود را درآورد تا شکل بیگانگان شود

کوکا : وینی یک آرایشگر 22 ساله اهل لس آنجلس می باشد که تا کنون بیش از 100 عمل جراحی پلاستک انجام داده است تا شبیه بیگانگان شود. وی می گوید پس از برداشتن ناف، نوک سینه ها و اندام های جنسی مردانه خود دیگر نه زن است و نه مرد !

در ادامه عکس های خفن و عجیب این آرایشگر را مشاهده می کنید

مردی که اندام های جنسی خود را درآورد تا شکل بیگانگان شود
مردی که اندام های جنسی خود را درآورد تا شکل بیگانگان شود
مردی که اندام های جنسی خود را درآورد تا شکل بیگانگان شود
مردی که اندام های جنسی خود را درآورد تا شکل بیگانگان شود
مردی که اندام های جنسی خود را درآورد تا شکل بیگانگان شود
مردی که اندام های جنسی خود را درآورد تا شکل بیگانگان شود
مردی که اندام های جنسی خود را درآورد تا شکل بیگانگان شود
مردی که اندام های جنسی خود را درآورد تا شکل بیگانگان شود
مردی که اندام های جنسی خود را درآورد تا شکل بیگانگان شود
مردی که اندام های جنسی خود را درآورد تا شکل بیگانگان شود