دکوراسیون شیک و مدرن اتاق زیر شیروانی 002 در تورنتو، کانادا

این آپارتمان مدرن که در غرب تورنتو، کانادا قرار گرفته توسط طراحان استودیوی طراحی Rad Design Inc طراحی شده است.

دکوراسیون شیک و مدرن اتاق زیر شیروانی این آپارتمان بیشتر از هر چیز دیگری نظر را به خود جلب می کند. پنجره های تعبیه شده  در اتاق نشیمن و اتاق خواب نور طبیعی و مورد نیاز را به درون آپارتمان وارد می کند.

دکوراسیون اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون اتاق زیر شیروانی

دکوراسیون اتاق زیر شیروانی