دستگاه تصفیه آب خانگی

کار این هموطن کرد هزاران لایک داره : اگر پول نداری خجالت نکش و خانوادەات را گرسنە نگذار

اگر پول نداری خجالت نکش

برادر عزیزم، اگر پول نداری خجالت نکش و خانوادەات را گرسنە نگذار، آن چیزی که لازم داری برای بچه هایت از پیش من ببر چون روزی ما را خدا می دهد ❤️
کوردستان 👌