آشپزخانه ی مدرن پنهان در پشت دیوار

این آشپزخانه ی خلاقانه که به راحتی با فشار یک دکمه در پشت دیوار پنهان می شود توسط شرکت آلمانی وارندورف طراحی شده است.

آشپزخانه ی مدرن پنهان

آشپزخانه ی مدرن پنهان

آشپزخانه ی مدرن پنهان

kitchen-4

آشپزخانه ی مدرن پنهان

آشپزخانه ی مدرن پنهان

در نگاه اول آشپزخانه مانند یک کابینت به نظر می رسد اما در واقع یک آشپزخانه شامل اجاق گاز، قفسه و چراغ می باشد. برای دسترسی به آشپزخانه، شما به سادگی یک دکمه را فشار می دهید.

فال حافظ کوکا