شعار روز جهانی معلولین در سال 2017 – 96 چیست؟

شعار روز جهانی معلولین

شعار روز جهانی معلولین
شعار روز جهانی معلولین

3 دسامبر در سال 1992 توسط قطعنامه 47/3 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولین نامگذاری شد.

هدف از نامگذاری چنین روزی ارتقاء حقوق و رفاه افراد معلول در تمام عرصه های جامعه و توسعه و افزایش آگاهی از وضعیت افراد معلول در هر جنبه ای از زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد.

شعار روز جهانی معلولین سال 2017 : ” جامعه ای پایدار و انعطاف پذیر برای همه بسازیم. “