20 متن خوشمزه درباره کیک پختن [خودم پز و شکلاتی]

کپشن در مورد کیک پختن
متن در مورد کیک پختن و کیک خودم پز

Cake is for life, not just for birthdays!
کیک برای زندگیه، فقط مخصوص تولدها نیست

******

یک برش آماده برای خوردن از بهشت …

******

******

این که هر روز کیک بخوری کاملا قابل قبول و قابل توجیهه
به هر حال هر روز یه جایی تولد یه کسی هست

******

کیک شکلاتی خوشمره همیشه جوابه

******

خوشبختی وقتیه که یه روز بد داشته باشی و ناگهان باران کاپ کیک روی سرت بباره

******

این بیش از حد زیباست که بخوام بخورمش

******

Life is short, so make it sweet
زندگی کوتاهه، شیرینش کن

******

بیایید حقیقت رو قبول کنیم، یه کیک شکلاتی خامه ای کارای زیادی برای خیلی از مردم می کنه

******

Baked just right
همین الان پخته شده

******

هیچ چیز توی این دنیا بهتر از کیک نیست

******

خوشمزگی غیر قابل وصف

******

تازه و نرم نگه داشتن کیک خیلی آسونه، کافیه که همشو یه دفعه بخوری

******

هیچ مناسبتی بدون کیک کامل نمی شه

******

بوی کیک تازه پخته شده روحم رو بیدار می کنه

******

خوشبختی یعنی کیک خانگی

******

یه گاز از خوشمزگی

******

شیرینی پزها به جهان بوی بهتری می بخشن

******

Made with love
تهیه شده با عشق