14 عکس سحرآمیز مادون قرمز از طبیعت و مناظر آلاسکا که همین حالا باید ببینید

تصاویر زیبا و خیره کننده از طبیعت رویایی و شگفت انگیز آلاسکا که با مادون قرمز گرفته شده اند و حسی عجیب به ما منتقل می کنند.

کوکا : بردلی جی مانکوویتز عکاس مستقر در سان فرانسیسکو در طول سفری که با قایق در امتداد سواحل غرب ایالات متحده آمریکا به آلاسکا داشت این عکس های مادون قرمز را گرفته و با ما به اشتراک گذاشته است.

او همه ی مناظری را که می دید عکس می گرفت اما عکس ها مادون قرمز هستند که باعث افزایش بافت و رنگ آن ها شده است.

در ادمه عکس های زیبا و رویایی از طبیعت آلاسکا را مشاهده خواهید کرد.

طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا
طبیعت و مناظر آلاسکا