دستگاه تصفیه آب خانگی

عکس روز : سلفی در غار یخی آتاباسکا، کانادا

عکس روز نشنال جئوگرافیک : عکس سلفی در غار یخی

عکس روز : سلفی در غار یخی آتاباسکا، کانادا
عکس روز : سلفی در غار یخی آتاباسکا، کانادا

عکاس کانادایی جف والاس عکسی از خودش در این غار یخی در آتاباسکا، کانادا گرفته و به اشتراک گداشته است. او می گوید: دیواره های این غار یخی در حال آب شدن هستند و به این ترتیب راه برای کشف مناطق دیگر غار باز می شود.