قفسه ی کتابی به شکل یک قطره اشک

شاید در نگاه اول با دیدن این قفسه ی کتاب که به شکل یک اشک طراحی شده نتوانید عملکرد اصلی آن را تشخیص دهید! این قفسه ی کتاب به شکل اشک به عنوان نگهدارنده ی مجله و نیز قفسه ای برای قرار دادن کتاب ها درون آن از جنس چوب طراحی و ساخته شده است.

برای ساخت این نوع قفسه ی کتاب از تخته های چوبی 3 میلیمتری  استفاده شده است. / یانکو دیزاین

قفسه ی کتاب

قفسه ی کتاب

قفسه ی کتاب

قفسه ی کتاب