دکوراسیون هارمونی خانه ای مدرن در تایوان

این خانه ی مدرن با دکوراسیون هارمونی به سبک تایوانی-آمریکایی طراحی شده است.

استودیوی طراحی Z- AXIS DESIGN دکوراسیون خانه را طراحی کرده است، استفاده از پنجره های بزرگ نور مورد نیاز و هوای تازه را برای خانه فراهم می کند. به طور کلی می توان گفت که این خانه ی مدرن با دکوراسیون هارمونی برای یک زوج جوان بسیار مناسب می باشد.

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن

دکوراسیون هارمونی خانه مدرن