تو یه موزه در آمریکا نگهبان را به جرم تجاوز گرفتن ! حالا جالبیش اینه به کی تجاوز می کرده؟ :)

همه نوع تجاوز دیده بودیم این همه به کلسیون اضافه شد.
داستان اینه که این آقایی که عکسش را می بینید نگهبان موزه ای در آمریکا بوده و بی شرمانه به مومیایی 2500 ساله تجاوز می کرده !
پلیش هم دستگیرش کرده !

تجاوز به مومیایی
تجاوز به مومیایی

به مومیایی آخه ؟