دختر بودن کار دشواریست، اینک درک میکنی، چرا اولین بار برای وجود پر مهرت (وای) گفتند…؟

متن فوق العاده زیبا و قشنگ برای تبریک پیشاپیش روز دختر

متن روز دختر , عکس روز دختر مبارک
متن فوق العاده زیبا و قشنگ برای تبریک پیشاپیش روز دختر

فلانی پسرزاس… اولین بچه اش پسره…
پسر پسر قند عسل، پسر پسر قند و نبات!
فلانی زایمان کرد…
شکم اولشه؟ دختر…؟ وای دختره؟!

و هیچ کس ندانست دختری که دیگران برای ورودش به این دنیا از واژه ی “وای” استفاده کردند، اکنون سوگولی پدرش است و عسل مادرش…
دختر غم خوار مادراست، اولین خمیدگی کمر پدر به چشم دخترش می آید…
دختر چین و چروک های اطراف چشم مادر را از بر کرده…
مادر امروز یک چین، بر گوشه ی چشمان معصومت اضافه شده…
ترس از جدایی از پدر، دوری از مادر وجود یک دختر را هزاران بار میلرزاند…

دختر بودن کار دشواریست، اینک درک میکنی، چرا اولین بار برای وجود پر مهرت (وای) گفتند…؟ چون همه میدانستند که “ای وای” تحمل این همه غصه برای دختر کمی بزرگ است.
دختر بودن کار سختی ست…

تقدیم به دختران سرزمینم

روزتون پیشاپیش مبارک