عکس های باورنکردنی از دوستی یک سگ نروژی با روباه قرمز

دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز

تینی نام این سگ نروژی است که با صاحب خود که یک عکاس است در جنگل های نروژ زندگی می کند. یک روز ، در حالی که آنها با هم در جنگل پیاده روی می کردند یک روباه وحشی را دیدند و از آن پس این سگ و روباه به دوستانی صمیمی تبدیل شده اند.

صاحب تینی عکس های جالبی را از این سگ و روباه در حالت های مختلف و در هنگام بازی با هم گرفته و قصد دارد که به زودی کتابی را در مورد رابطه ی دوستی این دو منتشر کند.

دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز
دوستی سگ نروژی و روباره قرمز