ضرب المثل های معروف فرانسوی با ترجمه فارسی

ضرب المثل های کشور فرانسه

ضرب المثل و اصطلاحات معروف فرانسوی با معنی فارسی درباره عشق، خداوند، کار و تلاش و موفقیت

ضرب المثل های معروف فرانسوی
ضرب المثل های معروف فرانسوی

ضرب المثل در مورد عشق

C’est au fruit qu’on connait l’arbre
از میوه است که می توان درخت را شناخت

***

Bien mal acquis ne profite jamais
مالی که ز راه نادرست به دست آمده است هرگز سود نمی رساند

***

Love is the dawn of marriage, and marriage is the sunset of love

عشق سپیده دم ازدواج است و ازدواج غروب عشق.

***

Love makes time pass away, and time makes love pass away

عشق زمان را از یاد می برد و زمان عشق را.

***

Love, a cough, and smoke will not remain secret

عشق، سرفه و سیگار به صورت راز باقی نمی مانند.

***

The pleasure of love lasts but a moment, The pain of love lasts a lifetime

لذت بردن از عشق فقط یک لحظه طول می کشد اما درد عشق به اندازه یک عمر.

***

He who gives to the poor loans to God

کسی که به فقیر می بخشد به خداوند قرض داده است.

***

God gives the cold according to the cloth

خداوند با توجه به لباس افراد سرما می دهد.

***

A silent woman is a gift from God

زن ساکت هدیه ای از جانب خداست.

***

God visits us, but most of the time we are not at home

خداوند به دیدار ما می آید اما اغلب اوقات ما در خانه نیستیم.

***

You have to think before acting

قبل از اقدام کردن باید فکر کنید.

***

Impossible isn’t French

غیرممکن در فرانسه وجود ندارد.

***

You need to break the shell to have the almond

باید پوسته را بشکنید تا بادام داشته باشید.

***

Little by little, the bird makes its nest

پرنده کم کم لانه اش را می سازد.

***

When one wants, one can

وقتی کسی می خواهد (آرزویی دارد)، او می تواند ( به آن برسد)

***

All comes on time to the one who knows how to wait

همه چیز به موقع به دست کسی می رسد که می داند چطور منتظر بماند.

***

ضرب المثل در مورد کار و تلاش

To want, that is to be able

خواستن توانستن است.

***

To a valient heart nothing impossible

هیچ چیز برای یک قلب مشتاق غیر ممکن نیست.

***

It’s the empty barrels that make the most noise

بشکه های خالی بیشترین سر و صدا را ایجاد می کنند.

***

There will be bumps in the smoothest roads

در صاف ترین جاده ها هم دست انداز وجود خواهد داشت.

***

Better to prevent than to cure

پیشگیری بهتر از درمان است.

***

Late is worth more than never

دیر (رسیدن) ارزشمندتر (بهتر) از هرگز (نرسیدن) است.

***

The friends of our friends are our friends

دوستانِ دوستان ما، دوستان ما هستند.

***

Men are rare

مردان، کمیاب هستند.

***

A little gall spoils a great deal of honey

کمی تلخی مقدار زیادی عسل را خراب می کند.

***

Gratitude is the heart’s money

قدردانی، ثروت قلب است.

***

I cried when I was born and each day now I realize why

وقتی به دنیا آمدم گریه کردم، حالا هر روز دلیلش را درک می کنم.

***

To be loved is the best way of being useful

برای دوست داشته شدن، بهترین راه مفید بودن است.

***

One swallow doesn’t make spring

یک چلچله بهار نمی سازد.

***

I have so much to do…that I am going to bed

آنقدر کارهایم زیاد است که … می خواهم به رختخواب بروم .

***

A healthy woman is a successful woman

زن سالم، زنی موفق است.

***

After the rain, the nice weather

بعد از باران هوا خوب می شود.

***

There’s no smoke without fire

بدون آتش دودی وجود ندارد.

***

Death takes the poor man’s cow and the rich man’s child

مرگ، گاو مرد فقیر و فرزند مرد ثروتمند را می گیرد.

***

Well named is more is worth more than golden belt

نام گذاری خوب، با ارزش تر از کمربند طلا است. (نام خوب بهتر از ثروت است)

***

Nothing should be left to chance

هیچ چیز را نباید به شانس و اقبال سپرد.

***

Walls have ears

دیوارها گوش دارند.

***

The tree often hides the forest

درخت، اغلب جنگل را پنهان می کند.

***

“A door must be open or closed

یک در یا باید باز باشد یا بسته.

***

He who laughs on Friday will cry on Sunday

کسی که جمعه می خندد، یک شنبه گریه خواهد کرد.

***

Paris wasn’t made in a day

پاریس در یک روز ساخته نشده است.

***

The strongest reason is always the best

محکم ترین دلیل همیشه بهترین است.

***

Time, that’s money

زمان، پول است.

***

All tastes are in nature

همه سلیقه ها در طبیعت هست.

***

All that glitters isn’t gold

هر چیز درخشانی طلا نیست.

***

To a bad worker no good tools

برای کارگر بد هیچ ابزاری خوب نیست. (کارگر بد، ایراد ابزارش را بهانه می کند.)

***

Help yourself, heaven will help you

به خودت کمک کن، (آنگاه) بهشت به تو کمک خواهد کرد.

***

Two bosses capsize the boat

دو رئیس قایق را غرق خواهند کرد.

***

There’s no jar so mean that it can’t find its lid

هیچ شیشه ای نیست که نتواند درش را پیدا کند.

***

No man is a prophet in his own country

هیچ مردی در کشور خودش پیامبر نیست.

***

To a stingy father prodigal son

پدر خسیس پسر ولخرج دارد.

***

By his work one recognizes the workman

مرد کار با کارش شناخته می شود.

***

Chat échaudé craint l’eau froide

یک بار نیش‌خورده، دوبار ترسیده
مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد

***

Les petits ruisseaux font les grandes rivières

جویبارهای کوچک رودخانه‌های بزرگ را می‌سازند
قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود

در ادامه بخوانید : ضرب المثل های ژاپنی در مورد موفقیت

فال حافظ کوکا