دستگاه تصفیه آب خانگی

عکس های زیبا و رویایی از گل های غوطه ور در پودر رنگ

عکس گل های زیبا و رویایی غوطه ور در پودرهای رنگی

کوکا : اوون سیلوروود یک عکاس خوش ذوق است که علاقه ی زیادی به عکاسی از اجسام بیجان دارد.

در سری جدید خود او تصمیم گرفته که از گل های غوطه ور در پودر رنگی عکس بگیرد، سقوط پودر های رنگی بر روی گلبرگ های گل نوعی جنبش را تکاپو را در ذهن تداعی می کند.

عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ
عکس های زیبا از گل های غوطه ور در پودر رنگ