عکس روز : شنای دلفین ها در آب های مجمع الجزایر مایوت

عکس روز نشنال جئوگرافیک : پیش به سوی آب های شفاف

عکس روز : شنای دلفین ها در آب های مجمع الجزایر مایوت
عکس روز : شنای دلفین ها در آب های مجمع الجزایر مایوت

عکس روز نشنال جئوگرافیک از شنای دلفین های زیبا در آب های شفاف اطراف مجمع الجزایر مایوت فرانسه که بین جزیره ماداگاسکار و موزامبیک می باشد.