دکوراسیون مدرن یک آپارتمان در مسکو

استودیوی طراحی Geometrix دکوراسیون مدرن این آپارتمان را در  مسکو طراحی کرده است. فضای خانه بیشتر شبیه خانه های آینده به نظر می رسد، دیوار ها با استفاده از سنگ های طبیعی ساخته شده اند و به وسیله ی پانل های آلکانترا پوشش داده شده اند.

دکوراسیون مدرن آپارتمان

دکوراسیون مدرن آپارتمان

دکوراسیون مدرن آپارتمان

دکوراسیون مدرن آپارتمان

دکوراسیون مدرن آپارتمان

دکوراسیون مدرن آپارتمان

دکوراسیون مدرن آپارتمان

دکوراسیون مدرن آپارتمان

دکوراسیون مدرن آپارتمان

دکوراسیون مدرن آپارتمان

دکوراسیون مدرن آپارتمان

دکوراسیون مدرن آپارتمان

دکوراسیون مدرن آپارتمان