شنبه 8 فروردین 1394 / Saturday 28 March 2015

تلفن همراهی با زنگ خوردن، تغییر شکل می دهد

این وسیله ی عجیب و غریب که می بینید مفهومی برای موبایل است که Curious نام دارد. شیوه ی زنگ خوردن در این موبایل با موبایل های معمولی کاملا متفاوت است، به جای اینکه زنگ بخورد، تغییر شکل داده و به این ترتیب کاربر را از یک تماس آگاه می سازد!

هنگامی که تلفن همراه در حال استفاده نباشد مسطح بوده، اما پس از یک تماس فعال شده، تغییر شکل می دهد و لایه های آن از هم باز می شوند. برای خاموش کردن این موبایل می توان آن را جایی بدون فعالیت قرار داد تا خاموش شود. / یانکو دیزاین

موبایل

موبایل

موبایل

موبایل

موبایل

طراح: یانگوانگ چو