دستگاه تصفیه آب خانگی

عکس روز : حباب و یخ در دریاچه آبراهام در آلبرتا کانادا

عکس روز نشنال جئوگرافیک : حباب و یخ در دریاچه زیبای آبراهام در آلبرتا کانادا

عکس روز : حباب و یخ در دریاچه آبراهام در آلبرتا کانادا
عکس روز : حباب و یخ در دریاچه آبراهام در آلبرتا کانادا

عکاس کیان وانگ در کنار گودالی بر روی دریاچه آبراهام در آلبرتا کشور کانادا دراز کشیده و منتظر خارج شدن حباب از آن می باشد !