نقاشی با لاستیک دوچرخه

هنرمند اتریشی کریستین گریلیش، مجموعه ای از نقاشی های خود را که با لاستیک های دوچرخه بر روی سطوح مسطح مختلف به وجود آورده، در گالری تونی لندن به نمایش گذاشته است.

او با دستکاری ترمز و قاب دوچرخه اش، تغییراتی در آن به وجود آورده است که به راحتی بتواند آثار زیبایی به شکل قوسی و یا مستقیم در سراسر یک تخته ی چوبی سفید به وجود آورد.

این ایده زمانی در ذهن گریلیش شکل گرفت که او با ترمز شدید دوچرخه خطوطی را بر روی پیاده رو به جا گذاشت و از آن زمان به بعد بود که او با این ابزار هنری غیر معمول خود این نقاشی ها را که ” velodrawings ” نام دارند خلق کرده است.

او در این باره می گوید: ” هنگام کشف ابزار هنری غیر معمول مورد استفاده ام، من می دانستم که حالا دیگر زبان هنری خودم را پیدا کرده ام. ”

پس از آن گریلیش با تغییرات اساسی در دوچرخه اش، در نهایت سادگی می توانست آثار خود را بر سطوح مختلف به وجود آورد و آن ها را در گالری های هنری مختلف به نمایش بگذارد.

نقاشی"

نقاشی"

نقاشی"

نقاشی"

نقاشی"

– دیزاین بوم